Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 05 – 11/04/2018)

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 29/3 đến 04/4/2018)

Ngày 26/3/2018 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hòa Bình ban hành Văn bản số: 62/TT&BVTV-BVTV về phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân năm 2018, gửi các Phòng NN & PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố; Trạm Khuyến nông khuyến lâm các huyện, Trung tâm khuyến khích phát triển kinh tế thành phố.

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 15 - 21/03/2018)

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 08 - 14/03/2018)

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction