Ngày 29/3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 318/SNN-TT&BVTV V/v tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ Chiêm xuân 2016 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 17/3 - 23/3/2016)

Thông báo tình hình dịch hại THÁNG 3/2016 (Từ ngày 16/02/2016 đến ngày 15/03/2016)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 03/3 - 09/3/2016)

Kính gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Ngày 04/3/ 2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 190/SNN-TT&BVTV về việc Tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Nội dung cụ thể như sau:

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction