Lựa chọn cơ cấu giống lúa hợp lý, hiệu quả, thích hợp với từng địa phương, vùng sinh thái; xây dựng phương án chủ động ứng phó với những bất thường của thời tiết; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường chuyển giao kỹ thuật, quản lý chất lượng giống, vật tư, phân bón đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất; phấn đấu gieo cấy hết diện tích theo khung thời vụ, đó là phương châm chỉ đạo của huyện Lạc Thủy trong sản xuất lúa vụ chiêm- xuân năm 2018.

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 11 đến 17/01/2018)

Ngày 15/01 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành Văn bản số 66/SNN-TT&BVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2018, gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 04 đến 10/01/2018)

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 28/12/2017 đến ngày 03/01/2018)

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction