Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 23 - 29/8/2018)

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 16 - 22/8/2018)

Hiện nay bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện trên diện tích lúa mùa trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ bệnh phổ biến 1-3% số dảnh, cao 5-10% số dảnh, diện tích lúa nhiễm bệnh hiện tại khoảng 10ha. Tất cả các mẫu lúa nghi ngờ được thu thập đều cho kết quả dương tính với bệnh lùn sọc đen; Mặt khác rầy lứa 5 tiếp tục rộ, mật độ phổ biến 100-300 con/m2, cao 500-1.000 con/m2, cục bộ >3.000 con/m2 diện tích nhiễm 66,5ha, trong đó tỷ lệ rầy lưng trắng (là côn trùng môi giới truyền bệnh lùn sọc đen) chiếm trên 50%; nguy cơ bùng phát bệnh lùn sọc đen trên các trà lúa, đặc biệt trà mùa chính vụ, trà muộn năm 2018 là rất cao…

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 09-15/8/2018)

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 26/07-01/8/2018)

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction