Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 14/01 - 20/01/2016)

Ngày 18/01/2016 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành Văn bản số 20/BVTV-KT gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố; Trạm Khuyến nông Khuyến lâm; Trung tâm khuyến khích phát triển kinh tế thành phố.

Thông báo tình hình dịch hại THÁNG 01/2016 (Từ ngày 16/12/2015 đến ngày 15/01/2016)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 07/01 - 13/01/2016)

Ngày 07/01 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành Văn bản số 04/BVTV-KT về việc Chỉ đạo chăm sóc mạ Chiêm xuân 2016 trong điều kiện thời tiết ấm

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction