Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 11 - 17/7/2019)

Thông báo tình hình dịch hại tháng 7/2019  (Từ ngày 15/6/2019 đến ngày 15/7/2019)

Đến nay toàn tỉnh gieo trồng được 650 ha /13.438ha kế hoạch; trà sớm giai đoạn 5 -7 lá, chính vụ giai đoạn mọc mầm – 3 lá, nhiều diện tích đang tiếp tục trồng. Với đặc điểm là loại sâu hại có sức ăn lớn, khả năng di trú nhanh và xa, dự báo khả năng sâu keo mùa thu sẽ phát sinh và gây hại nặng cho ngô Hè Thu giai đoạn 5 – 7 lá cũng như các vụ tiếp theo nếu không được phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 11/7/2019 các huyện, thành phố như sau:

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 27/6 - 03/7/2019)

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction