Đến nay, hầu hết diện tích lúa xuân năm 2020 của tỉnh đang giai đoạn phân hóa đòng - ôm đòng (sớm hơn cùng kỳ nhiều năm từ 7-10 ngày), một số diện tích bắt đầu trỗ. Từ nay đến 15/5/2020 là giai đoạn mẫm cảm của cây lúa, nhiều đối tượng sâu bệnh rất dễ bùng phát thành dịch nếu chủ quan lơ là trong phòng trừ.

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 26/3 - 01/4/2020)

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 19 - 25/3/2020)

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 12 - 18/3/2020)

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 05 - 11/3/2020)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction