Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: BÁO CÁO - TỔNG HỢP

Files:
Tài liệu Hội nghị Kết quả sản xuất vụ hè thu-vụ mùa năm 2018, Triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 (Chương trình HN)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-16
36 KB
42
Tài liệu Hội nghị Kết quả sản xuất vụ hè thu-vụ mùa năm 2018, Triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 (Biểu)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-16
1.94 MB
42
Tài liệu Hội nghị Kết quả sản xuất vụ hè thu-vụ mùa năm 2018, Triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 (Dự thảo Báo cáo)

(1 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-16
150 KB
34
1. Đơn đăng ký chủ trì dự án

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-02
17.41 KB
49
2. Thuyết minh Dự án

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-02
29.98 KB
46
3. Tóm tắt hoạt động khoa học

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-02
18.26 KB
48
4. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-02
17.22 KB
50
5. Phiếu đánh giá

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-02
24.78 KB
43
6. Biên bản kiểm phiếu đánh giá

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-02
21.16 KB
44
7. Biên bản họp hội đồng

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-02
21.15 KB
51

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction