Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: BÁO CÁO - TỔNG HỢP

Files:
Tài liệu Hội nghị ngày 26/11 (Kết quả sản xuất vụ Hè thu – vụ Mùa năm 2019, Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2019-2020)

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy trình Chăn nuôi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-11-22
148 KB
25
Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02/4/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 14/Ctr-TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-21
1.9 MB
85
Phụ lục báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-21
111.06 KB
86
Đề cương báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-21
29.76 KB
73
Tài liệu Hội nghị Kết quả sản xuất vụ hè thu-vụ mùa năm 2018, Triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 (Chương trình HN)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-16
36 KB
89
Tài liệu Hội nghị Kết quả sản xuất vụ hè thu-vụ mùa năm 2018, Triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 (Biểu)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-16
1.94 MB
97
Tài liệu Hội nghị Kết quả sản xuất vụ hè thu-vụ mùa năm 2018, Triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 (Dự thảo Báo cáo)

(1 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-16
150 KB
95
1. Đơn đăng ký chủ trì dự án

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-02
17.41 KB
112
2. Thuyết minh Dự án

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-02
29.98 KB
112
3. Tóm tắt hoạt động khoa học

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-02
18.26 KB
101

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction