Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: BÁO CÁO - TỔNG HỢP

Files:
8. Hợp đồng liên kết

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-02
20.01 KB
41
Văn bản số 1067/UBND-NNTN ngày 13/7/2018

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-02
3.26 MB
66
Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 03/7/2018

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-02
2.18 MB
58
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(16 Đánh giá)

Tải về

15. Văn phòng Điều phối Nông thôn tỉnh
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-13
35.5 KB
662
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(2 Đánh giá)

Tải về

14. Các Chi cục (QLCL, Thủy lợi) thuộc Sở 
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-13
14.89 KB
171
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(24 Đánh giá)

Tải về

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-13
40.47 KB
506
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(5 Đánh giá)

Tải về

12. Sở Xây dựng
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-13
9.56 KB
94
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(1 Đánh giá)

Tải về

11. Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-13
12.22 KB
93
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(1 Đánh giá)

Tải về

10. Liên minh Hợp tác xã
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-13
12.38 KB
91
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(0 Đánh giá)

Tải về

9. Sở Văn hóa thể thao và du lịch
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-13
11.21 KB
66

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction