Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Files:
Biểu Quy hoạch Chăn nuôi Dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
1.26 MB
38
Biểu Hiện trạng Chăn nuôi Dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
720 KB
70
Báo cáo tổng hợp rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
2.26 MB
51
Báo cáo số 134/LHH-VP ngày 12/12/2017 Báo cáo Tổng hợp đóng góp ý kiến Dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
1.67 MB
25
Góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Văn bản số 970/SNN-KHTC ngày 18/6/2018)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
2.09 MB
27
Dự án Quy hoạch Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cây có múi, an toàn tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (Báo cáo Thuyết minh)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-20
2.7 MB
68
Dự án Quy hoạch Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cây có múi, an toàn tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (Báo cáo tóm tắt)

(0 Đánh giá)

Tải về

 
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-20
1.07 MB
69
Công bố công khai Rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về

Công bố công khai Rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-09-27
15.93 MB
105
Báo cáo Phê duyệt dự án rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 203

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-05-30
7.18 MB
117
Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt dự án rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-05-30
2.44 MB
102

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction