Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Files:
Tài liệu Dự thảo Báo cáo Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

(1 Đánh giá)

Tải về

Báo cáo Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-07-18
2.11 MB
152
Tài liệu Dự thảo Báo cáo Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về

Văn bản xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-07-18
2.05 MB
103
Báo cáo Thuyết minh Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất Mía tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
898.5 KB
137
Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 Phê duyệt đề cương, dự toán Dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất Mía tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
970.05 KB
102
Báo cáo số 133/LHH-VP ngày 12/12/2017 Báo cáo Tổng hợp đóng góp ý kiến Dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất Mía tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
1.98 MB
112
Xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất mía tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Văn bản số 960/SNN-KHTC ngày 15/6/2018)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
2.08 MB
103
Biểu Quy hoạch Chăn nuôi Dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
1.26 MB
106
Biểu Hiện trạng Chăn nuôi Dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
720 KB
141
Báo cáo tổng hợp rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
2.26 MB
139
Báo cáo số 134/LHH-VP ngày 12/12/2017 Báo cáo Tổng hợp đóng góp ý kiến Dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
1.67 MB
92

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction