Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Files:
Góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Văn bản số 970/SNN-KHTC ngày 18/6/2018)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-18
2.09 MB
99
Dự án Quy hoạch Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cây có múi, an toàn tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (Báo cáo Thuyết minh)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-20
2.7 MB
167
Dự án Quy hoạch Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cây có múi, an toàn tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (Báo cáo tóm tắt)

(0 Đánh giá)

Tải về

 
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-20
1.07 MB
163
Công bố công khai Rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về

Công bố công khai Rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-09-27
15.93 MB
224
Báo cáo Phê duyệt dự án rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 203

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-05-30
7.18 MB
285
Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt dự án rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-05-30
2.44 MB
217
Báo cáo Quy hoạch phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-05-30
1.01 MB
171
Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Quy hoạch phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-05-30
1.01 MB
159
Báo cáo Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-05-30
1.56 MB
123
Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-05-30
840.9 KB
122

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction