Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Files:
Biểu hiện trang Công nghệ cao tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về

Hiện trạng Công nghệ cao Tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-05-30
122.5 KB
52
Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể vùng và khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Hòa Bình đến năm 2015 định hướng đến 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-05-30
1.15 MB
40
Báo cáo tổng hợp vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn tỉnh Hòa Bình, đến năm 2020

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-05-30
2.49 MB
58
Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Dự án Quy hoạch vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn tỉnh Hòa Bình, đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-05-30
1.02 MB
44
Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt dự án rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-11-10
5.05 MB
344
Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể vùng và khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-11-10
6.53 MB
69
Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt quy hoạch sản xuất mía giai đoạn 2011 - 2015, định hơpngs đến năm 2020 tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-11-10
1.21 MB
59
Quyết định số 1157/QĐ-UBND, ngày 28/4/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt dự án quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-11-10
1.03 MB
84
Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất cam an toàn tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-11-10
1.07 MB
62
Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-11-10
6.41 MB
61

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction