Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: TUYÊN TRUYỀN LUẬT, NGHỊ QUYẾT

Files:
Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-05-28
114.42 KB
38
Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khi rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-05-28
52 KB
33
Luật phòng, chống khủng bố

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-09-02
1.21 MB
62
Đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-08-01
233.9 KB
77
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-08-01
2.56 MB
81
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-22
3.93 MB
94
Luật Trồng trọt (Luật số 31/2018/QH14)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-22
937.65 KB
104
Luật Chăn nuôi (Luật số 32/2018/QH14)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-22
607.57 KB
101
Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật số: 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-15
55.36 KB
103
Luật Trồng trọt (Luật Trồng trọt năm 2018, số 31/2018/QH14 - Bản Word)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-14
686.61 KB
107

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction