Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: TUYÊN TRUYỀN LUẬT, NGHỊ QUYẾT

Files:
Tuyên truyền Luật Thủy sản - Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-27
367.67 KB
16
Tuyên truyền Luật Thủy sản - Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về quản lý giống thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-27
951.4 KB
18
Tuyên truyền Luật Thủy sản - Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về trình tự, thủ tục đánh giá ruit ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-27
891.41 KB
18
Tuyên truyền Luật Thủy sản - Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản 
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-27
10.64 MB
18
Tuyên truyền Luật Thủy sản - Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá 
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-27
1.31 MB
20
Tuyên truyền Luật Thủy sản - Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-27
6.78 MB
19
Tuyên truyền Luật Thủy sản - Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-27
13.01 MB
17
Tuyên truyền Luật Thủy sản - Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-27
7.61 MB
19
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-12-10
1.6 MB
24
Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-19
645.62 KB
31

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction