Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: TUYÊN TRUYỀN LUẬT, NGHỊ QUYẾT

Files:
Tuyên truyền Luật Thủy sản - Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-27
6.78 MB
88
Tuyên truyền Luật Thủy sản - Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-27
13.01 MB
83
Tuyên truyền Luật Thủy sản - Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-27
7.61 MB
80
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-12-10
1.6 MB
92
Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-19
645.62 KB
95
Tải Luật Tiếp cận thông tin (Luật số 104/2016/QH13)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-19
1.28 MB
150
Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-14
530.63 KB
105
Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng và tưới tiến tiến, tiết kiệm nước
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-14
495.69 KB
109
Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định chi tiết một số điều củả Luật Thủy lợi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-14
979.12 KB
92
Luật Thủy lợi

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-14
1.44 MB
110

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction