Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

Files:
Dự thảo lần 3 ĐỀ ÁN “ Phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(1 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-05-15
258 KB
50
Dự thảo lần 2 ĐỀ ÁN “ Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-17
234 KB
49
Văn bản số 511 ngày 12/4/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án " xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm"
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-17
2.02 MB
45
Văn bản số 510/SNN-KL Góp ý kiến dự thảo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Hòa Bình 3 năm ( 2018-2020)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-13
2.23 MB
47
Góp ý kiến dự thảo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Hòa Bình 3 năm ( 2018-2020) (Biểu 9. Tình hình thực hiện DA (sau biểu 08))

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-13
194.41 KB
50
Góp ý kiến dự thảo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Hòa Bình 3 năm ( 2018-2020) (Phụ bieu 2018-2020)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-13
1.11 MB
36
Góp ý kiến dự thảo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Hòa Bình 3 năm ( 2018-2020) (KH BV&PTR năm 2018-2020)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-13
209.5 KB
42
Góp ý kiến dự thảo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Hòa Bình 3 năm ( 2018-2020 ) (Bìa KHLN2018-2020)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-13
200 KB
33
Thông tư 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(0 Đánh giá)

Tải về

Tài liệu (Lập kế hoạch thực hiện và báo cáo theo dõi, đánh giá các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hoà Bình)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-11
1.5 MB
37
Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ

(0 Đánh giá)

Tải về

Tài liệu (Lập kế hoạch thực hiện và báo cáo theo dõi, đánh giá các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hoà Bình)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-11
3.52 MB
41

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction