Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-22
3.25 MB
77
Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-22
8.93 MB
78
Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về các biện pháp lâm sinh
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-22
6.89 MB
83
Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngàu 16/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về quản lý rừng bền vững
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-22
25.15 MB
77
Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-14
2.04 MB
29
Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-14
2.06 MB
34
Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-14
6.05 MB
33
Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-14
10.1 MB
32
Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTV ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-14
1.96 MB
30
Quyết định số 816/QĐ0BNN ngày 08/3/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-14
1.97 MB
42

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction