Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Văn bản Hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT ngày 25/4/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-05-13
273 KB
144
Văn bản Hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 25/4/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-05-13
54.48 KB
210
Thông báo số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-05-13
517.12 KB
128
Thông tư số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-03-24
182.17 KB
154
Thông tư số 02/2016/TT-BNNPTNT ngày 22/2/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-02-24
68.5 KB
159
Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/2/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-02-24
74 KB
156
Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-02-04
1.33 MB
218
Văn bản Hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 08/01/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-01-27
315 KB
134
Văn bản Hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 08/01/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-01-27
108.5 KB
181
Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-01-27
121.05 KB
132

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction