Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/2/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-02-24
74 KB
182
Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-02-04
1.33 MB
239
Văn bản Hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 08/01/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-01-27
315 KB
155
Văn bản Hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 08/01/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-01-27
108.5 KB
204
Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-01-27
121.05 KB
156
Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-01-08
62.28 KB
170
Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-01-08
62.28 KB
157
Thông tư số 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ngày 23/11/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-01-08
73.5 KB
150
Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-01-08
53.7 KB
146
Chỉ thị số 10200/CT-BNN-CN ngày 16/12/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Chỉ thị về việc phòng, chống đói rét cho gia súc trong vụ Đông - Xuân 2015 - 2016
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-12-30
642.52 KB
270

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction