Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Thông tư số 49/2013/TT-BNNPTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
71 KB
82
Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
68.5 KB
96
Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
174 KB
93
Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
1.71 MB
175
Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
789.15 KB
1970
Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2013 (ĐM)

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
487.5 KB
393
Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
49 KB
113
Thông tư số 32/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
145.5 KB
147
Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
72 KB
91
Thông tư số 29/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
98 KB
159

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction