Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vập được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-29
11.93 MB
19
Thông tư số 11/2018/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm”
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-29
1.26 MB
19
Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/08/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-29
5.84 MB
18
Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/08/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-29
341.23 KB
22
Thông tư số 75/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-10-16
2.85 MB
28
Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-10-16
2.52 MB
30
Quyết định số 3697QĐ-BNN-TCLN ngày 24/9/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định ban hành hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng chăm sóc, thu hoạch quả và sơ chế hạt cây Mắc Ca
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-10-08
1.62 MB
34
Công điện số 12/CĐ-TCTL-QLCT ngày 15/8/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Công điện v/v tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-22
713.86 KB
34
Quyết định số 09/VBHN-BNNPTNT ngày 19/06/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định 09/VBHN-BNNPTNT Ban hành quy định về quản lý, pháp hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xa làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt bão
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-07
3.11 MB
31
Thông tư số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 13/06/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư 04/VBHN-BNNPTNT Quy trình về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-07
3.74 MB
29

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction