Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (WB8)

(0 Đánh giá)

Tải về

Khung chính sách dân tộc thiểu số (RPF)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-28
333.01 KB
370
Văn bản Hợp nhất số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 5/5/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-26
820 KB
197
Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-26
204.5 KB
468
Văn bản Hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-26
439 KB
272
Văn bản Hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(1 Đánh giá)

Tải về

Quy định chi tiết và huớng dẫn thi hành một số điều của Luật thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-26
61.5 KB
284
Văn bản Hợp nhất số 07/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và Thuyền viên
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-22
286.5 KB
210
Văn bản Hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Công bố Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-22
596 KB
164
Văn bản Hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-22
117 KB
178
Thông tư số 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-22
132 KB
164
Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-06
53.64 KB
143

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction