Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư liên tịch Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
1.32 MB
93
Thông tư 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 (Biểu mẫu)

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (Biểu mẫu)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
195 KB
123
Thông tư 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
139 KB
163
Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
319.35 KB
104
Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014 Ban hành giống vật nuôi cao sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
1.44 MB
178
Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
1.73 MB
125
Thông tư 10/2014/TT-BNNPTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư 10/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
268.78 KB
116
Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
5.58 MB
138
Quyết định số 774/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/4/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số 774/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/4/2014 Phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
1.29 MB
323
Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/9/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy phạm thực hành nuôi trông thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
3.06 MB
217

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction