Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Quyết định 984/QĐ-BNN-CN ngày 09 tháng 5 năm 2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định 984/QĐ-BNN-CN ngày 09 tháng 5 năm 2014 Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu nghành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
2.14 MB
130
Công điện số 6529/CĐ-BNN-TY ngày 14/8/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bênh cúm gia cầm
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
136.69 KB
95
Công điện số 03/CĐ-BNN-TY ngày 11/6/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Công điện số 03/CĐ-BNN-TY ngày 11/6/2014 v/v Tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại trên động vật
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
150 KB
86
Công điện khẩn số 7115/CĐ-BNN-TY ngày 04/9/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N6 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
196.63 KB
79
Chỉ thị số 936/CT-BNN-TCLN ngày 18/3/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Chỉ thị số 936/CT-BNN-TCLN về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
160.26 KB
98
Chỉ thị số 910/CT-BNN-TCTL ngày 14/3/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
166.42 KB
78
Chỉ thị số 1118/CT-BNN-TCTL ngày 03/4/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Chỉ thị số 1118/CT-BNN-TCTL ngày 03/4/2014 Về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
154.38 KB
127
Chỉ thị số 1074/CT-BNN-TCTL ngày 01/4/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Chỉ thị số 1074/CT-BNN-TCTL ngày 01/4/2014 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2014
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
187.41 KB
82
Văn bản số 1201/TT-CLT ngày 16/7/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Văn bản số 1201/TT-CLT ngày 16/7/2014 về chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2014, ứng phó với bão số 2 (Ramma sun)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-08-19
46.5 KB
137
Văn bản số 1414/BNN-TCLN ngày 05/5/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Văn bản số 1414/BNN-TCLN ngày 05/5/2014  V/v triển khai kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-08-19
871.1 KB
94

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction