Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức an chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
874.78 KB
237
Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo QĐ 142/2009 và QĐ 49/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
339.16 KB
126
Thông tư số 19/2014/TT-BNNPTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
599.82 KB
115
Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
318.44 KB
229
Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
655.81 KB
108
Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
61 KB
116
Thông tư liên tịch số 88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 04/7/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
311.6 KB
92
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư liên tịch Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
1.32 MB
100
Thông tư 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 (Biểu mẫu)

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (Biểu mẫu)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
195 KB
133
Thông tư 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
139 KB
172

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction