Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Chỉ thị số 396/CT-BNN-TCLN ngày 15/01/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Tăng cường công tác quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-01-20
104.21 KB
371
Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-01-19
1.49 MB
196
Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-01-19
184.5 KB
198
Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-01-19
518.5 KB
224
Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-01-19
184.5 KB
214
Thông tư số 52/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-01-19
150 KB
197
Thông tư số 53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-01-19
0 B
187
Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-01-06
1.08 MB
215
Văn bản số 2475/BVTV-TV ngày 11/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy trình kỹ thuật phòng, chống chuột hại cây trồng
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-12-16
791.71 KB
637
Quyết định số 4961/QĐ-BNN-TCLN ngày 17/11/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Danh mục các loài cây chủ lực cho trồng rừng sản xuất và danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng theo các vùng sinh thái lâm nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-12-15
1.23 MB
349

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction