Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Chỉ thị số 8523/CT-BNN-TY ngày 01/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-01-25
1.75 MB
53
Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-01-04
174.42 KB
48
Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-01-04
75.91 KB
42
Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-01-04
601.42 KB
60
Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vập được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-29
11.93 MB
58
Thông tư số 11/2018/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm”
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-29
1.26 MB
49
Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/08/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-29
5.84 MB
51
Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/08/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-11-29
341.23 KB
55
Thông tư số 75/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-10-16
2.85 MB
58
Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-10-16
2.52 MB
67

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction