Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-11-07
230.53 KB
48
Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về thống kê ngành lâm nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-11-07
1.42 MB
42
Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-11-07
947.47 KB
54
Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành quy chuẩn về thức ăn chăn nuôi thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-08-23
752.64 KB
68
Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-19
3.92 MB
85
Thông tư số 05/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-05-30
5.69 MB
88
Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 1 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-04-26
1.84 MB
79
Thông tư số 01/2019/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-04-26
2.22 MB
85
Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-04-26
159.92 KB
76
Thông tư số 44/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-04-26
86.94 KB
83

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction