Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Chỉ thị về thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Mậu Tuất năm 2018, chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017-2018
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-25
962.88 KB
71
Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/qđ-ttg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-21
18.01 MB
80
Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-21
1.45 MB
71
Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-04
62.45 KB
54
Thông tư số 25/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-04
483.14 KB
72
Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-04
753.86 KB
67
Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-04
155.17 KB
126
Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 9/10/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-04
260.05 KB
117
Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-09-26
0 B
87
Thông tư số 16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-09-19
161.63 KB
84

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction