Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-10-16
2.52 MB
83
Quyết định số 3697QĐ-BNN-TCLN ngày 24/9/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định ban hành hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng chăm sóc, thu hoạch quả và sơ chế hạt cây Mắc Ca
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-10-08
1.62 MB
98
Công điện số 12/CĐ-TCTL-QLCT ngày 15/8/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Công điện v/v tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-22
713.86 KB
94
Quyết định số 09/VBHN-BNNPTNT ngày 19/06/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định 09/VBHN-BNNPTNT Ban hành quy định về quản lý, pháp hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xa làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt bão
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-07
3.11 MB
83
Thông tư số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 13/06/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư 04/VBHN-BNNPTNT Quy trình về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-07
3.74 MB
122
Văn bản số 4301/BNN-TCTL ngày 06/6/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-14
1.07 MB
90
Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-11
96 KB
72
Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-04
2.78 MB
100
Quyết định số 1499/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 02/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định ban hành quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quốc gia Gạo Việt Nam/ VIET NAM RICE
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-01
1.62 MB
108
Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-01
1.41 MB
102

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction