Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-04
155.17 KB
116
Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 9/10/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-04
260.05 KB
108
Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-09-26
0 B
80
Thông tư số 16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-09-19
161.63 KB
70
Thông tư số 15/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

 
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-09-19
0 B
60
Công điện số 02/TCTL-QLCT ngày 27/8/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

về việc bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng ở khu vực Bắc Bộ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-28
367.3 KB
90
Văn bản số 1857/BVTV-TV ngày 15/8/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Hè thu, mùa 2017
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-22
937.93 KB
110
Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 17/8/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-22
881.87 KB
70
Văn bản số 2098/TCTS-PCTTr ngày 08/8/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Tăng cường kiểm tra, giám sát vật tư đầu vào dùng trong nuôi trồng thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-22
0 B
92
Văn bản số 409/QĐ-BNN-TT ngày 16/2/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-16
582.72 KB
79

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction