Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Văn bản Hợp nhất số 21/VBHN-BNNPTNT ngày 20/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-07
96.5 KB
98
Văn bản Hợp nhất số 20/VBHN-BNNPTNT ngày 20/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-07
176 KB
93
Văn bản Hợp nhất số 19/VBHN-BNNPTNT ngày 20/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-07
203.5 KB
105
Văn bản Hợp nhất số 18/VBHN-BNNPTNT ngày 20/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-07
144.5 KB
71
Văn bản Hợp nhất số 17/VBHN-BNNPTNT ngày 20/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-07
176.5 KB
75
Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-07
139.5 KB
69
Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-02
582 KB
88
Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-06-24
54.92 KB
53
Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-06-24
2.4 MB
134
Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Đánh giá tác động môi trường xã hội
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-06-03
4.79 MB
260

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction