Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (WB8)

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-28
1.48 MB
206
Dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (WB8)

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Kế hoạch hành động tái định cư (RAP/A-RAP)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-28
938.88 KB
232
Dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (WB8)

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Khung chính sách tái định cư (EMPF)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-28
635.11 KB
179
Dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (WB8)

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Khung chính sách dân tộc thiểu số (RPF)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-28
333.01 KB
174
Văn bản Hợp nhất số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 5/5/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-26
820 KB
114
Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-26
204.5 KB
342
Văn bản Hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-26
439 KB
116
Văn bản Hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(1 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quy định chi tiết và huớng dẫn thi hành một số điều của Luật thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-26
61.5 KB
186
Văn bản Hợp nhất số 07/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và Thuyền viên
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-22
286.5 KB
102
Văn bản Hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Công bố Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-22
596 KB
59

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction