Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-11
96 KB
86
Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-04
2.78 MB
122
Quyết định số 1499/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 02/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định ban hành quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quốc gia Gạo Việt Nam/ VIET NAM RICE
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-01
1.62 MB
125
Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-01
1.41 MB
115
Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-01
2.2 MB
105
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-01
4.76 MB
103
Quyết định số 1857/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 23/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định sửa đổi bổ sung điều 1 quyết định số 1369/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 18/4/2018 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-01
548.1 KB
139
Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-06-01
1.67 MB
78
Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-05-28
2.16 MB
97
Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-05-28
3.06 MB
87

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction