Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Văn bản Hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-22
117 KB
101
Thông tư số 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-22
132 KB
80
Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-06
53.64 KB
47
Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-06
1.18 MB
93
Thông tư số 13/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/3/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-13
43.13 KB
48
Văn bản Hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 30/3/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-13
143 KB
105
Văn bản Hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 30/3/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-13
60 KB
108
Văn bản Hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 27/3/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-13
198 KB
124
Tổng biểu FTAs từ 2015 đến 2018

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-09
5.38 MB
112
Chiến lượng hội nhập kinh tế quốc tế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Dự thảo)

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Chiến lượng hội nhập kinh tế quốc tế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tài liệu phục vụ hội nghị trực tuyến ngày 09/4/2015)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-09
628.79 KB
268

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction