Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-06-24
2.4 MB
140
Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội

(0 Đánh giá)

Tải về

Đánh giá tác động môi trường xã hội
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-06-03
4.79 MB
292
Dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (WB8)

(0 Đánh giá)

Tải về

Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-28
1.48 MB
227
Dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (WB8)

(0 Đánh giá)

Tải về

Kế hoạch hành động tái định cư (RAP/A-RAP)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-28
938.88 KB
258
Dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (WB8)

(0 Đánh giá)

Tải về

Khung chính sách tái định cư (EMPF)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-28
635.11 KB
198
Dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (WB8)

(0 Đánh giá)

Tải về

Khung chính sách dân tộc thiểu số (RPF)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-28
333.01 KB
191
Văn bản Hợp nhất số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 5/5/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-26
820 KB
119
Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-26
204.5 KB
352
Văn bản Hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-26
439 KB
128
Văn bản Hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015

(1 Đánh giá)

Tải về

Quy định chi tiết và huớng dẫn thi hành một số điều của Luật thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-26
61.5 KB
194

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction