Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA SỞ

Files:
Báo cáo số 478/BC-SNN ngày 18/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Báo cáo Kết quả  công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-18
1.51 MB
146
Báo cáo số 459/BC-SNN ngày 10/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện Nghị định số 09 /2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-10
1.29 MB
297
Văn bản số 446-SNN ngày 07/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-07
2.75 MB
279
Kế hoạch số 358/KH-SNN ngày 08/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2016 (Dự thảo lần I)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-06
8.19 MB
916
Văn bản số 869/SNN-BVTV ngày 04/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Tăng cường chăm sóc lúa Mùa và cây mầu vụ Hè thu năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-05
1.41 MB
123
Danh mục VTVL và số lượng người làm việc đơn vị sự nghiệp

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-22
706.86 KB
295
Danh mục VTVL và số lượng biên chế đơn vị hành chính

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-22
862.14 KB
631
Văn bản số 806/SNN-TCCB ngày 20/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Góp ý dự thảo Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-21
3.46 MB
389
Văn bản số 807/SNN-BVTV ngày 20/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo, trình diễn các loại vật tư nông nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-21
1.42 MB
272
Báo cáo số 395/BC-SNN ngày 17/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Báo cáo Kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-20
837.74 KB
440

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction