Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA SỞ

Files:
Văn bản số: 1594/SNN-BVTV ngày 29/12/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân 2015- 2016
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-01-08
848.44 KB
134
Thông báo số 10/TB-SNN ngày 07/01/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-01-08
1.21 MB
329
Thông báo số 07/TB-SNN ngày 05/01/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông báo tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-01-06
818.22 KB
585
Báo cáo số 868/BC-SNN ngày 18/12/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Kết quả công tác tháng 12/2015 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2016
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-12-18
498.54 KB
119
Báo cáo số 852/BC-SNN ngày 10/12/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Kết quả thực hiện giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-12-15
1.43 MB
493
Thông báo số 830/TB-SNN ngày 03/12/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-12-03
391.8 KB
260
Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 05/11/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-30
2.12 MB
128
Báo cáo số 774/BC-SNN ngày 17/11/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Kết quả sản xuất vụ Hè Thu - vụ Mùa năm 2015, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016, nhiệm vụ trọng tâm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm 2016
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-18
3.48 MB
345
Quy trình, kỹ thuật nuôi trồng Thủy sản

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-17
744.96 KB
292
Quy trình trong sản xuất chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-17
482.3 KB
175

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction