Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA SỞ

Files:
Quyết định số 950/QĐ-SNN ngày ngày 06/11/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định thực hiện đề án tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-09
1.69 MB
115
Quyết định số 945/QĐ-SNN ngày 04/11/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Kế hoạch thực hiện "Tái cơ cấu về lĩnh vực Chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 - 2020"
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-04
1.82 MB
122
Văn bản số 1333/SNN-TY ngày 03/11/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Tăng cường công tác quản lý thuốc thú y, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và chế phẩm sinh học
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-03
969.94 KB
139
Văn bản số 1318/SNN-TY ngày 28/10/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-10-29
1.03 MB
159
Báo cáo số 685/BC-SNN ngày 20/10/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Báo cáo kết quả công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-10-23
1.56 MB
123
Tài liệu Triển khai các nhiệm vụ phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-10-13
2.76 MB
76
Báo cáo số 643/BC-SNN ngày 09/10/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện và kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-10-12
1.67 MB
411
Văn bản số 1178/SNN-BVTV ngày 02/10/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong bảo quản nông sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-10-09
934.17 KB
129
Báo cáo số 631/BC-SNN ngày 06/10/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Báo cáo Sơ kết sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu năm 2015, Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-10-07
484.72 KB
856
Báo cáo số 623/BC-SNN ngày 05/10/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-10-06
453.97 KB
226

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction