Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA SỞ

Files:
Văn bản số 869/SNN-BVTV ngày 04/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Tăng cường chăm sóc lúa Mùa và cây mầu vụ Hè thu năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-05
1.41 MB
97
Danh mục VTVL và số lượng người làm việc đơn vị sự nghiệp

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-22
706.86 KB
253
Danh mục VTVL và số lượng biên chế đơn vị hành chính

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-22
862.14 KB
592
Văn bản số 806/SNN-TCCB ngày 20/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Góp ý dự thảo Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-21
3.46 MB
337
Văn bản số 807/SNN-BVTV ngày 20/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo, trình diễn các loại vật tư nông nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-21
1.42 MB
206
Báo cáo số 395/BC-SNN ngày 17/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Báo cáo Kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-20
837.74 KB
357
Thông báo số 364/TB-SNN ngày 08/7/2015

(2 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-09
1.26 MB
325
Thông báo số 363/TB-SNN ngày 08/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Anh Quân tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 về lĩnh vực Phát triên nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-09
1.62 MB
101
Báo cáo đánh giá xã hội (SA) cho Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ chứa nước Đại Thắng, tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Báo cáo đánh giá xã hội (SA) cho Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ chứa nước Đại Thắng, tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-09
7.04 MB
160
Thông báo số 351/TB-SNN ngày 07/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Thông báo Kết luận của Đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc sở tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-07
708.17 KB
743

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction