Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA SỞ

Files:
Văn bản số 1011/SNN-TY ngày 28/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Chủ động triển khai tiêm phòng, khử trùng tiêu độc vụ Thu Đông cho đàn gia súc, gia cầm
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-28
1.2 MB
131
Văn bản số 996/SNN-TS ngày 25/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Tăng cường các biện pháp kỹ thuật quản lý cá nuôi lồng
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-26
1.21 MB
167
Văn bản số 985/SNN-BVTV ngày 24/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Tăng cường các biện pháp chăm sóc,phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-24
764.98 KB
172
Báo cáo số 484/BC-SNN ngày 20/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Báo cáo kết quả công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-20
1.73 MB
184
Báo cáo số 478/BC-SNN ngày 18/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Báo cáo Kết quả  công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-18
1.51 MB
118
Báo cáo số 459/BC-SNN ngày 10/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện Nghị định số 09 /2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-10
1.29 MB
219
Văn bản số 446-SNN ngày 07/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-07
2.75 MB
179
Kế hoạch số 358/KH-SNN ngày 08/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2016 (Dự thảo lần I)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-06
8.19 MB
600
Văn bản số 869/SNN-BVTV ngày 04/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Tăng cường chăm sóc lúa Mùa và cây mầu vụ Hè thu năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-05
1.41 MB
98
Danh mục VTVL và số lượng người làm việc đơn vị sự nghiệp

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-07-22
706.86 KB
255

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction