Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA TỈNH

Files:
Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 21/7/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt đơn giá giống cây trồng của huyện Yên Thủy để thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
677.68 KB
135
Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 21/7/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt đơn giá giống cây trồng của huyện Cao Phong để thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
640.64 KB
123
Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 về việc ban hành Danh mục nghề và mức kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tình Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
108
Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

(1 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 Về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
126
Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 Về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thế vùng và khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
130
Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số 3024 /QĐ-UBND ngày 23/12/2013 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
108
Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
6.78 MB
170
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nươc thu hối đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
7.29 MB
144
Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/02/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 phê duyệt phương hướng, giải pháp chủ yếu phát triển các khu vực ngoài vùng động lực của tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
89
Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 20/02/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 về việc ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
81

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction