Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA TỈNH

Files:
Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/02/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 phê duyệt phương hướng, giải pháp chủ yếu phát triển các khu vực ngoài vùng động lực của tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
97
Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 20/02/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 về việc ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
92
Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 01/8/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
876.74 KB
271
Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
97
Quyết định 203/QĐ-UBND ngày 27/02/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 Về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng chống dịch bênh năm 2014
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
114
Nghị quyết số 97/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
962.19 KB
207
Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

(1 Đánh giá)

Tải về

Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 Về việc phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
95
Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

(1 Đánh giá)

Tải về

Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 Về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014, tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
221
Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 13/6/2014

(1 Đánh giá)

Tải về

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát triển nuôi cá lồng bè vùng hồ thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2014-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
108
Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 13/6/2014

(1 Đánh giá)

Tải về

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
0 B
142

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction