Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA TỈNH

Files:
Nghị quyết số 116-NQ/TU ngày 03/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Nghị quyết về Chính sách đặc thù khuyến khịch doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-12-21
1.16 MB
136
Văn bản số 1581/UBND-NNTN ngày 11/12/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-12-18
1.08 MB
116
Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 11/12/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Kế hoạch phòng, chống dịch bênh thủy sản năm 2016
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-12-16
1.42 MB
116
Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 13/11/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino năm 2016
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-19
743.66 KB
120
Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quy định về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-18
897.2 KB
365
Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-18
1.67 MB
161
Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-04
4.08 MB
179
Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai cấp tỉnh
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-03
4 MB
502
Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-02
1.68 MB
144
Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quyết định phê duyệt quy hoạch đất lúa tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-10-13
1.12 MB
221

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction