Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA TỈNH

Files:
Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Dự án Quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-06-17
1.03 MB
317
Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 09/6/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Đề án cải tạo vườn tạp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-06-15
0 B
481
Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 02/6/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Thành lập Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-06-06
706.68 KB
131
Quyết định số 670/QĐ- UBND ngày 21/3/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-04-07
1.45 MB
166
Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 28/3/2016

(1 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê rừng tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-04-01
4.03 MB
234
Văn bản số 236/UBND-NNTN ngày 25/3/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-03-31
880.84 KB
199
Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 17/02/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Về việc Kiện toàn và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-03-08
860 KB
438
Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-03-08
904.78 KB
660
Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Về việc thành lập Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-03-08
765.67 KB
315
Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 17/02/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Về việc đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-03-08
730.27 KB
491

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction