Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA TỈNH

Files:
Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 24/7/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Công điện khẩn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về cơn bão số 4
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-07-25
0 B
26
Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 21/7/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xả lũ của Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-07-24
693.7 KB
31
Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 12/7/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Công điện khẩn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-07-17
561.88 KB
25
Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định ban hành quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-06-27
2.24 MB
53
Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình gia đoạn 2016 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-05-23
1010.41 KB
65
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/4/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lụt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-04-20
643.83 KB
38
Văn bản số 131/UBND-NNTN ngày 10/02/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Báo cáo kết quả thực hiện 2016 chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-03-28
1.4 MB
85
Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 03/3/2017

(1 Đánh giá)

Tải về

Duyệt Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-03-27
2.69 MB
56
Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 07/12/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-12-28
1.41 MB
225
Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-12-27
415.91 KB
54

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction