Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA TỈNH

Files:
Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tình Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-13
671.14 KB
401
Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Ban hành Quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt, giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-13
725.99 KB
607
Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ thủy điện Hòa Bình, giai đoạn 2015 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-05-13
1.24 MB
296
Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Thủy sản tỉnh Hòa Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
1.02 MB
121
Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
838.72 KB
150
Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể vùng và khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
1.15 MB
148
Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 04/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt Đề án phát triển sản xuất chè tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
642.41 KB
426
Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 02/4/2013

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
1.38 MB
159
Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất cam an toàn tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
1.06 MB
241
Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
1.01 MB
133

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction