Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA TỈNH

Files:
Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-18
1.67 MB
168
Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-04
4.08 MB
267
Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai cấp tỉnh
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-03
4 MB
507
Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-11-02
1.68 MB
146
Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định phê duyệt quy hoạch đất lúa tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-10-13
1.12 MB
223
Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 18/9/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Công điện khẩn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-09-21
589.76 KB
153
Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ xung một số quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất' trên địa bàn tình Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-15
1.3 MB
761
Quyết định số 26/2015-QĐ-UBND ngày 04/9/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác sử dụng các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-09-08
2.04 MB
458
Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 24/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Kế hoạch quản lý Lợn đực giống trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-09-04
1.15 MB
285
Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 17/8/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-08-19
1.15 MB
408

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction