Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA TỈNH

Files:
Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 17/5/2011

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt Quy hoạch vùng an ninh lương thực tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-01
1.26 MB
191
Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-01
1.34 MB
213
Văn bản số 325/UBND-NNTN ngày 27/3/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Thực hiện neo đậu tàu thuyền, nhà bè và đánh bắt cá khu vực hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-01
609.69 KB
105
Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 20/3/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quyết định ban hành kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-03-30
4.98 MB
309
Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 03/3/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-03-10
5.45 MB
473
Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 26/01/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2015.
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-02-06
1.44 MB
270
Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 26/01/2015

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Công nhận xã Dung Phong, huyện Cao Phong đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2014
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-02-04
519.59 KB
230
Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-02-02
990.94 KB
230
Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt dự án quy hoạch vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-01-14
1.02 MB
922
Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-01-08
37 MB
471

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction