Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA TỈNH

Files:
Văn bản số 131/UBND-NNTN ngày 10/02/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Báo cáo kết quả thực hiện 2016 chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-03-28
1.4 MB
119
Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 03/3/2017

(1 Đánh giá)

Tải về

Duyệt Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-03-27
2.69 MB
77
Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 07/12/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-12-28
1.41 MB
281
Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-12-27
415.91 KB
73
Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của "Quy định về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020" Ban hành kèm theo quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-12-23
626.74 KB
125
Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 04/4/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sinh hoạt dựa trên kết quả năm 2016 và kế hoạch 2016 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-12-22
4.24 MB
410
Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-12-22
986.55 KB
68
Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 14/12/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực chương trình mở rộng quy mô và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới năm 2016 tỉnh HB
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-12-21
5.3 MB
80
Quy định Bảng giá các loại đất năm 2015 - 2019 (Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014)

(1 Đánh giá)

Tải về

Quy định Bảng giá các loại đất năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-12-21
36.43 MB
78
Văn bản số 1563/UBND-NC ngày 24/11/2016

(0 Đánh giá)

Tải về

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2016-11-30
932.15 KB
51

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction