Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA TỈNH

Files:
Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Thủy sản tỉnh Hòa Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
1.02 MB
132
Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
838.72 KB
154
Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể vùng và khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
1.15 MB
155
Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 04/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Đề án phát triển sản xuất chè tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
642.41 KB
433
Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 02/4/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
1.38 MB
162
Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất cam an toàn tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
1.06 MB
255
Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-02
1.01 MB
136
Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 17/5/2011

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Quy hoạch vùng an ninh lương thực tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-01
1.26 MB
194
Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-01
1.34 MB
221
Văn bản số 325/UBND-NNTN ngày 27/3/2015

(0 Đánh giá)

Tải về

Thực hiện neo đậu tàu thuyền, nhà bè và đánh bắt cá khu vực hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2015-04-01
609.69 KB
108

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction