Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA TỈNH

Files:
Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 15/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-12-17
13.31 MB
421
Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 15/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Chỉ thị về phòng, chống đói rét cho gia súc vụ đông xuân năm 2014 - 2015
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-12-17
777.86 KB
178
Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 13/11/2014

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Chỉ thị của Bạn thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh việc phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng cánh đồng lớn và vận động người dân cải tạo vườn tạp
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-12-12
0 B
156
Nghị quyết số - 14/NQTU ngày 13/11/2013

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-12-12
0 B
126
Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 02/12/2014

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Phê duyệt dự án "Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-12-05
5.32 MB
299
Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND, ngày 14/10/2014 Về việc ban hành Tiêu chí quy mô diện tích tối thiểu về cánh đồng lớn trong sản xuất trồng trọt tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-11-19
784.76 KB
264
Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-11-19
494.81 KB
138
Văn bản số 838/UBND-NNTN ngày 10/7/2014

(1 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với tình huống siêu bão
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
379.46 KB
90
Văn bản số 794/UBND-NNTN ngày 01/7/2014

(1 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Văn bản số 794/UBND-NNTN ngày 01/7/2014 về tăng cường chỉ đạo quản lý đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
652.72 KB
152
Thông báo số 3446/TB-VPUBND ngày 13/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

(1 Đánh giá)

Tải về
Tải về

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, tại buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2014-10-24
876.54 KB
154

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction