Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: TÀI LIỆU BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Files:
Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-11
916.07 KB
2
Văn bản số 397/HD-SNN ngày 26/7/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-11
11.03 MB
1
Văn bản số 1267/STP-PBGDPL ngày 05/7/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn công tác triển khai và đánh giá xây dựng xã, phường, trị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-11
1.59 MB
1
Văn bản số 813/HD-SGD&ĐT ngày 08/5/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn xác định, thẩm tra xá đạt chuẩn tiêu chí 5 và tiêu chí 14 nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-11
419.8 KB
1
Văn bản số 748/SCT-QLCN ngày 29/3/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện và số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-11
928.05 KB
1
Văn bản số 408/STTTT-BCVT ngày 04/7/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn thủ tục thẩm định tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-11
1.44 MB
1
Văn bản số 263/SXD-QHKT ngày 01/3/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Xây dựng và hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 01 (Quy hoạch) và tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư) về xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-11
1.88 MB
1
Văn bản số 75/SGTVT-QLKCHTGT ngày 16/01/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Xây dựng tiêu chí và hướng dẫn thực hiện tiêu chí 02 nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-11
1.93 MB
1
Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

(0 Đánh giá)

Tải về

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-11
6.83 MB
1
Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-08-11
14.25 MB
1

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction