Xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của BCĐ 800 huyện Yên Thuỷ, từ đầu năm đến nay huyện đã huy động được tổng nguồn vốn trên 210 tỉ đồng cho xây dựng NTM. Trong đó nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn thực hiện đến tháng 9/2014 ước tính khoảng 43,345 tỷ đồng; huy động vốn của người dân khoảng 23,083 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, vốn tín dụng và con em xa quê tham gia Chương trình khoảng 136,230 tỷ đồng; nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ chương trình xây dựng NTM trên 8,6 tỉ đồng.

Từ các nguồn vốn trên, huyện đã chỉ đạo các xã phân bổ chi tiết danh mục các công trình đầu tư xây dựng hạ tầng và mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất để triển khai thực hiện theo tiêu chí NTM. Đến hết tháng 9, toàn huyện đã nhựa hóa và bê tông hóa 1,7km đường liên xã, bê tông hóa 5,45 km đường giao thông nội xóm, liên xóm; kiên cố hóa được 1,414 km kênh mương, cải tạo và nâng cấp 5 bai, sửa chữa 1 trạm bơm; xây dựng được 14,69 km đường điện 0,4 Kv, 12,6 km đường điện 35 Kv, xây mới 3 trạm biến áp; xây dựng được 2 nhà văn hóa xóm...

                                                               (Nguồn: HBĐT)

Tin mới

Viết bởi Super User