Xây dựng nông thôn mới

Ngày 9/6, Hội đồng thẩm định NTM của tỉnh đã làm việc với BCĐ 800 huyện Kim Bôi thẩm định 2 xã về đích NTM đợt 1 năm 2015 gồm Trung Bì và Kim Bình.

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh và huyện đi kiểm tra mô hình trồng cây có múi tại xã Kim Bình, Kim Bôi.

Đến nay, 2 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, còn một số tiêu chí về thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất và môi trường đang tiếp tục thực hiện. Cụ thể về tiêu chí thu nhập, các xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phấn đấu năm 2015 tăng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 18 triệu đồng. Tiếp tục kiện toàn các tổ hợp tác và HTX, thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Về tiêu chí môi trường, 2 xã đang xây dựng bãi thu gom rác thải tập trung theo quy hoạch và xây dựng hệ thống thoát nước thải trong khu dân cư sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Theo BCĐ 800 huyện Kim Bôi, năm 2015 huyện phấn đấu có 4 xã về đích NTM gồm: Trung Bì, Kim Bình, Nam Thượng và Bắc Sơn, nhưng đến nay mới có xã Trung Bì và Kim Bình đủ điều kiển đề nghị xét công nhận xã NTM đợt 1; 2 xã còn lại sẽ làm hồ sơ đề nghị công nhận vào đợt sau. Đối với các tiêu chí còn thiếu sẽ giao cho các phòng chuyên môn tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thiện. Hiện, huyện đang triển khai thực hiện qui chế quản lý quy hoạch cho các xã.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn công tác yêu cầu BCĐ 800 huyện Kim Bôi rà soát lại các số liệu cho khớp, bổ sung số liệu các tiêu chí theo qui định. Đối với 2 xã về đích cần đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường nông thôn, chỉnh trang tường rào, nhà ở, phát động phong trào thi đua nhà sạch vườn đẹp ngõ xóm văn minh. Đề nghị Hội đồng thẩm định huyện hoàn tất các hồ sơ, hoàn thiện văn bản trình thẩm định xã NTM gửi về cơ quan thường trực trước ngày 20/6 để tổng hợp trình UBND tỉnh công nhận 2 xã Trung Bì, Kim Bình đạt chuẩn NTM năm 2015 vào đợt 1... Ngoài ra, huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn TPCP năm 2014 xong trước ngày 30/6./.

Nguồn: HBĐT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh