Sáng 12/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 800 tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Kỳ Sơn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở NN&PTNT và lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn.

Sáng ngày 10/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (BCĐ 800) tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hòa Bình. Tham gia Đoàn công tác còn có lãnh đạo các Sở: NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 24/2/2015 về việc công nhận 25 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố trong tỉnh đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

Công tác xây dựng nông thôn mới phải được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; chủ trương xây dựng nông thôn mới là chủ trương quan trọng, hết sức đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Sáng ngày 05/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (BCĐ 800) tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Tân Lạc. Cùng đi có lãnh đạo các Sở: NN&PTNT, Tài chính, GTVT, VHTT&DL.

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction