Năm 2014, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt được mức tăng trưởng khá, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh. Sản lượng nhiều loại nông sản tăng, đảm bảo an ninh lương thực; kiềm chế tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đối phó hiệu quả với các diễn biến bất thường của thời tiết; diện tích trồng rừng tăng; chương trình nông thôn mới đạt kết quả khả quan; các dự án đầu tư xây dựng của ngành cơ bản hoàn thành kế hoạch giao; bước đầu triển khai có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu ngành góp phần quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, xóa đói giảm nghèo.

Giai đoạn 2014 - 2016, tỉnh ta được phân bổ 366 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Theo đó, năm 2014, tỉnh ta đã phân bổ 122 tỉ đồng cho các địa phương. Năm 2015, kế hoạch nguồn vốn là 126 tỉ đồng. Trên cơ sở đó, tỉnh dự kiến phân bổ đều cho 191 xã để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, các xã nghèo thuộc huyện nghèo và 28 xã phấn đấu về đích NTM năm 2015./.

(Nguồn: HBĐT)

Ngày 19/1, UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Với tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, công tác thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra. Đến hết năm 2014 có 17/19 tiêu chí có số xã đạt và có 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đó là xã Dũng Phong huyện Cao Phong, bình quân mỗi xã trong tỉnh đạt 10,08 tiêu chí/xã.

Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM, các cấp hội NCT huyện Lạc Sơn với vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đã tích cực tham gia đẩy mạnh tiến độ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction