Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện kế hoạch trồng mới 5.932 ha rừng, chủ yếu là rừng sản xuất, khoán bảo vệ rừng 144 nghìn ha, chăm sóc 100% diện tích rừng hiện có; sản lượng gỗ khai thác 345 nghìn m3; duy trì độ che phủ rừng 51,1%. Kế hoạch sản xuất cây giống năm 2018 của các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây là 8.760.000 cây. Theo đó, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 theo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương đã được phê duyệt, chủ động bố trí kinh phí, lồng ghép các nguồn vốn, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện kế hoạch, tranh thủ thời vụ, thời tiết thuận lợi để trồng cây đạt tỷ lệ sống cao.

Trung tâm giống cây trồng vật nuôi và thuỷ sản kiểm tra vườn ươm keo lai đủ tiêu chuẩn cho kế hoạch trồng rừng 2018

Ngay từ đầu năm, các đơn vị tham gia trồng rừng đã hoàn thiện khâu phát dọn thực bì, cuốc hố. Riêng về nguồn giống, các đơn vị đã chủ động gieo tạo cây giống và hợp đồng cung cấp cây con với các vườn ươm cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ trồng cây mới và chăm sóc rừng trồng. Các vườn ươm trên địa bàn đã chủ động chuẩn bị được 2,8 triệu cây giống các loại đủ tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ cho trồng rừng vụ xuân. Sau khi Tết trồng cây được phát động, các địa phương, đơn vị cũng bắt tay vào chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trồng rừng tập trung và rừng phân tán theo các chương trình, dự án đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Mỗi địa phương tuỳ theo điều kiện khác nhau để triển khai trồng rừng phù hợp. 

Trong quý I, giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 ngành lâm nghiệp đạt 219,74 tỷ đồng, vượt 2,35% cùng kỳ, đạt 30,5% kế hoạch; Tính hết quý I năm 2018 toàn tỉnh đã trồng được trên 183.518 cây phân tán và cây ăn quả các loại; Các địa phương tiếp tục gieo ươm, tích cực chăm sóc cây giống các loại, đảm bảo chất lượng phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2018; Trong quý đã khai thác gỗ rừng tập trung khoảng 413,5 ha rừng tập trung với khối lượng khoảng 25 nghìn m3, 16,67 nghìn ste củi, 7,5 nghìn tấn lâm sản ngoài gỗ, tịch thu nhập khoảng 29,37 triệu đồng.

Công tác bảo vệ rừng được tăng cường, lực lượng kiểm lâm phối hợp với các đơn vị hữu quan bám sát địa bàn và tiến hành kiểm tra phát hiện, xử lý 10 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng (tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2017), trong đó số vụ xử lý vi phạm hành chính 10 vụ, lâm sản tịch thu là 0,241m3, gỗ xẻ các loại 0,491m3, phương tiện tịch thu như xe máy 01 chiếc, cưa xăng 02 chiếc, số tiền phạt và tiền bán hàng là 17 triệu đồng.

Tiếp tục củng cố 1.870 tổ đội quần chúng bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng với 11.210 người tham gia; Tổ chức tuyên truyền tới 26.792 lượt người (tăng 14.622 lượt người so với cùng kỳ năm 2017) góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý bảo vệ rừng.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, chăm sóc rừng, phòng chống cháy rừng; kiểm tra, thanh tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; Hướng dẫn giám sát thực hiện các hoạt động khai thác lâm sản. Đôn đốc đơn vị, các dự án khẩn trương xúc tiến công tác thiết kế dự toán các hạng mục công trình lâm sinh kế hoạch năm 2018 và tăng cường chăm sóc cây giống để khi thời tiết thuận lợi tiến hành trồng rừng đảm bảo tỷ lệ sống cao. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, chất lượng phân bón, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh./.

CTTĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction