Chiều ngày 03/6/2022, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Cựu chiến binh Sở Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình tiến hành Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, UVBTV Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình; Đồng chí Vương Đắc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Đại diện các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Sở; Đoàn Thanh niên Sở và toàn thể hội viên Cựu chiến binh của Sở.

CCB SNN 01

Ngày 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 735/UBND-KTN nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; đồng thời tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác tổ chức sản xuất các vùng nguyên liệu tập trung.

Thông báo Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất khu trụ sở liên cơ quan tại số 812, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 03/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường thực hiện các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua tỉnh Hòa Bình đã huy động tổng hợp các nguồn lực từ ngân sách địa phương, các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và nguồn lực của nhân dân để thực hiện các chính sách, đầu tư xây dựng các công trình, góp phần đảm bảo vệ sinh, nâng cao sức khỏe cho người dân. Các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã huy động nhiều nguồn kinh phí khác nhau để xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa đã phát huy hiệu quả tích cực, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction