Ngày 26/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành NN&PTNT năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Năm 2016, ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai, thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, với những nỗ lực của ngành nên đến nay, tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt khoảng 1,2%. Giá trị sản xuất tăng 1,44%, trong đó trồng trọt giảm 0,9%, chăn nuôi tăng 5,4%, lâm nghiệp tăng 6,17%, thủy sản tăng 2,91%. Ngành NN&PTNT đã tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, giải quyết linh hoạt, hiệu quả các rào cản kỹ thuật, giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu, tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp. Do đó, hầu hết, các loại nông sản đều được tiêu thụ kịp thời, không xảy ra tình trạng ứ đọng, dư thừa. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt khoảng 32,1 tỷ USD, tăng 1,7 tỷ USD so với năm 2015. Thặng dư thương mại đạt khoảng 7,5 tỷ USD. Nhiều mặt hàng có kim ngạch tăng cao như cà phê tăng 25,5%, hạt điều tăng 18,3%, hạt tiêu tăng 12,7%, thủy sản tăng 6,3%... Đặc biệt là mặt hàng rau quả đã đạt kim ngạch 2,4 tỷ USD, tăng 31,2% so với năm 2015. Toàn ngành vẫn duy trì được 10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1,0 tỷ USD trở lên.

Mặc dù vậy ngành nông nghiệp vẫn đang đứng trước những khó khăn như: tăng trưởng ngành mặc dù được phục hồi nhưng ở mức thấp và chưa đạt kế hoạch đề ra; triển khai tái cơ cấu ngành chưa đồng đều. Kết quả xây dựng NTM chưa đồng bộ, đời sống của một bộ phận nông dân còn gặp khó khăn; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm; thu hút đầu tư tư nhân, nước ngoài và các nguồn lực xã hội vào việc tái cơ cấu còn hạn chế; hệ thống quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương cơ sở chưa đồng bộ. Năm 2017, Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ngành đạt khoảng 2,5 - 2,8%, giá trị sản xuất tăng 3,0 - 3,2%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 32,0 – 32,5 tỷ USD, tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới từ 28 - 30%. Năm 2017, Bộ NN&PTNT tiếp tục xác định là năm cao điểm hành động về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được để có sự tăng trưởng dương của ngành nông nghiệp, khẳng định được sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng và sự điều chỉnh sản xuất, kinh doanh kịp thời của cả ngành. Nhấn mạnh những khó khăn, thách thức mà ngành nông nghiệp đang phải đối mặt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành đi vào thực chất và hiệu quả, chú trọng phát triển mạnh công nghệ chế biến; tiếp tục khai thác hội nhập quốc tế trong ngành sâu rộng hơn; triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành nông nghiệp tập trung khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ, quan tâm chăm lo tết cho người nghèo, người dân vùng thiên tai, không để người dân lâm vào cảnh “đứt bữa đói cơm”, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tập trung phát triển sản xuất phấn đấu hoàn thành thành nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch ngành đề ra trong năm 2017.

HBĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction