Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Ngày 11/4/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 345/SNN-NSHV/v Rà soát đánh giá tình trạng hoạt động của các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp cụ thể như sau:

          1/ Rà soát, đánh giá hiện trạng hoạt động và xác nhận thông tin của các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tính đến thời điểm báo cáo.

(Theo biểu chi tiết danh mục các công trình đính kèm từ cột 2 đến cột 12)

          2/ Đề xuất đơn vị quản lý tại cột 13 phụ lục đính kèm cụ thể: tại chỉ thị số 35/CT/TTg ngày 27/12/2016 của Thủ tướng chính phủ ghi rõ:

          " + Các công trình đã giao đang hoạt động có hiệu quả, tiếp tục giao cho đối tượng quản lý, sử dụng khai thác;

          + Các công trình chưa được giao cho đối tượng quản lý hoặc giao quản lý, vận hành chưa hiệu quả, tổ chức thực hiện đánh giá, xác định giá trị còn lại thực tế của từng công trình gắn với thời gian sử dụng thực tế". Đề xuất bàn giao theo Điều 11, Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định: ''Tùy theo điều kiện cụ thể về quy mô công trình, công nghệ cấp nước, xử lý nước, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao công trình cho đơn vị quản lý theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 13 Thông tư 54/2013/TT-BTC;

2. Doanh nghiệp theo quy định tại Điều 14 Thông tư 54/2013/TT-BTC;

3. Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Điều 15 Thông tư 54/2013/TT-BTC.''

          Căn cứ đề xuất của UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án bàn giao các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh. Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (địa chỉ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ 13 Đồng tiến Thành phố Hòa bình - Hòa Bình) trước ngày 25/4/2017.

Tải Văn bản và Biểu Tại đây:

1. Văn bản số 345/SNN-NSH

2. Bảng tổng hợp

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction