Sáng ngày 27/12/2017, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Đảng bộ Sở.

IMG 20171227 083351 2

(Đồng chí Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu khai mạc Hội nghị)

 

Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình; Kế hoạch số 136 ngày 04/12/2017 của Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Thu,Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Ban chấp hành Đảng bộ Sở, cấp ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cùng 296 cán bộ, đảng viên của 20 chi, đảng bộ bộ phận.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn quán triệt và yêu cầu các Chi, Đảng bộ cần thực hiện tốt những nội dung được tiếp thu tại hội nghị; các đồng chí đảng viên trong chi, Đảng bộ bộ phận nắm vững những nội dung cơ bản của các Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập; tham gia giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng tại cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung và sự nghiệp phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt kết quả tốt.

Đồng chí Đoàn Văn Thu báo cáo viên Đảng ủy Khối đã truyền đạt tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản nêu trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương sáu khóa XII; bao gồm: Nghị quyết về “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban tổ chức đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ Khối xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết; giúp cho các cấp ủy chi, đảng bộ bộ phận làm tốt công tác tư tưởng; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các nhận thức lệch lạc theo tinh thần Kế hoạch số 389-KH/ĐU ngày 12/12/2017 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction