Đây là tinh thần kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh, Chủ tịch UBND tại buổi làm việc với Sở NN&PTNT với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ngành chức năng về tình hình thực hiện nhiệm vụ, cơ chế, chỉ đạo điều hành của Sở và việc quản lý các dự án của ngành chiều ngày 6/6.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chủ trì buổi làm việc.

Hiện nay, Sở NN&PTNT đang quản lý 4 dự án,bao gồm: Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnh Hòa Bình-Vốn vay ngân hàng thế giới Châu Á (ADB); dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới WB 7; hợp phần 1 "Cấp nước cho cộng đồng dân cư” thuộc Dự án chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Ngân hàng Thế giới tài trợ; đường lâm nghiệp kết hợp công vụ, đường ranh cản lửa huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Kỳ Sơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tiến độ và chất lượng triển khai các chương trình, dự án. Trong đó, công tác phối hợp giữa Sở NN&PTNT với các sở, ngành, địa phương còn hạn chế, tiến độ triển khai các chương trình, dự án còn chậm…
Tiếp thu ý kiến, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích rõ hơn những hạn chế, yếu kém trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ; việc triển khai các chương trình, dự án, cho rằng việc đầu tư phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tại, cải thiện dân sinh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT tăng cường công tác phối hợp, rà soát, nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực QLNN, tham mưu cho UBND tỉnh trong xử lý những khó khăn, vướng mắc, triển khai các chương trình, dự án thuộc ngành. Sở NN&PTNT cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành trong đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nhất là các công trình hồ đập, các dự án tái định cư bảo đảm an toàn và cải thiện dân sinh. Giao cho Sở NN&PTNT tham mưu nguồn kinh phí các công trình tái định cư, ổn định đời sống sản xuất cho người dân vùng sạt lở. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh./.
 
HBĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction