Ngày 30/7, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

30.7.2018 htnq tw k12 tvt

Ảnh: Đồng chí Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 18/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình; Kế hoạch số 172-KH/ĐU ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIĐảng ủy Sở triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị trong toàn Đảng bộ. Tại Hội nghị đồng chí Đoàn Văn Thu, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản và quan trọng của các văn kiện được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 26- NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27- NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết số 28- NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

30.7.2018 htnqtww k12 đvt

 

Ảnh: Đồng chí Đoàn Văn Thu Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Đảng tỉnh truyền đạt nội dung các văn kiện tại Hội nghị

Để việc Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XII đạt kết quả tốt; Thay mặt Đảng ủy Sở đồng chí Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở yêu cầu các Chi bộ, đảng bộ bộ phận cần lưu ý những vấn đề sau:

1. Từ những nội dung được học tập, quán triệt các Đ/c Đảng viên hãy nêu cao tinh thần của bản thân tiếp tục nghiên cứu nắm rõ, hiểu rõ các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước trong tình hình mới hiện nay.

2. Sau đợt học tập, quán triệt này các chi bộ, đảng bộ bộ phận, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy; tiến hành đôn đốc, kiểm tra, giám sát kịp thời việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Các chi bộ tiến hành xây dựng chương trình hành động cụ thể.

3. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sở sau khi học tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung viết cần thể hiện được những nhận thức của cá nhân; những điểm mới nêu trong các Nghị quyết; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đồng thời đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện có hiệu quả cao nhất.

Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân cũng là một căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm của đơn vị và từng cá nhân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các chi bộ, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Xây dựng Đảng bộ sở Nông nghiệp và PTNT thật sự là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ khối lần thứ XVI, Đảng bộ sở lần thứ VI đề ra./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction