Sáng 13/11, Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2018 tại Sở NN&PTNT. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Oanh, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở: NN&PTNT, Nội vụ, VPTU.

Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, năm 2018, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ quan Nhà nước các cấp; Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 07/9/2015 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 114-KL/TW; chỉ đạo các chi, đảng bộ bộ phận, các tổ chức chính trị trong ngành nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành đề ra.

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Lãnh đạo sở đã lãnh đạo và phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong ngành phát động phong trào công chức, viên chức chung tay xây dựng nông thôn mới. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban các đơn vị thuộc Sở chủ trì lĩnh vực mình quản lý để triển khai thực hiện. Phối hợp cùng các cấp, ngành và địa phương tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành, tham mưu thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều vượt hoặc tương đương cùng kỳ; giá trị sản xuất toàn ngành tăng khá, cơ cấu ngành chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành thủy sản và chăn nuôi; số tiêu chí nông thôn mới tại mỗi xã tăng vượt chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo số xã về đích theo đăng ký. Ước thực hiện đến 31/12/2018 có 10 xã đạt 19 tiêu chí NTM, đưa tổng số xã lên 61 xã, chiếm 31,9%. Trong cải cách thủ tục hành chính, đã rà soát, đánh giá 20 thủ tục hành chính, có 02 TTHC trong danh mục rà soát lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản đã bị bãi bỏ. Thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ, Sở đã giảm được 01 đầu mối trực thuộc Sở, giảm 12 phòng chuyên môn, các trạm chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật được chuyển giao về huyện. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Sở NN&PTNT đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết 14 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các đơn thư được giải quyết dứt điểm, đúng quy định, không có đơn thư tồn đọng, vượt cấp.

 

Nhiều cấp ủy, đơn vị thuộc Sở đã có những cách làm hay, những mô hình về công tác thi đua dân vận khéo như Chi bộ Tổ chức văn phòng với phong trào cán bộ, đảng viên chi bộ với công tác CCHC, Chi bộ Chi cục Chăn nuôi Thú ý với phong trào cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, góp ý làm rõ hơn những kết quả đạt được: về công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng công vụ; công tác phối hợp trong thực hiện an toàn thực phẩm; công tác tham mưu cho UBND tỉnh ra chính sách giúp cho đầu ra sản phẩm nông nghiệp, tăng năng suất lao động, tạo thu nhập cho người nông dân; hiệu quả từ công tác giao khoán, khoanh nuôi, bảo vệ rừng; các chủ chương, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp được đánh giá cao; các giải pháp trọng tâm để giảm nghèo bền vững; tầm quan trọng trong việc nhân rộng các mô hình tốt về dân vận khéo trong lĩnh vực nông nghiệp…

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Sở NN&PTNT trong việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018. Đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị: Đảng ủy, lãnh đạo Sở NN&PTNT tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt các văn bản, chủ trương; tuyên truyền, giáo dục, tăng cường vai trò lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về công tác dân vận nhằm tạo sự chuyển mạnh mẽ trong thời gian tới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu, QLNN về nông lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn. Tập trung xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng toàn diện, hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn giá trị gia tăng cao trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất, thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống cho dân cư ở nông thôn; bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Cần xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp như: mô hình rau an toàn, chăn nuôi nông hộ,...Đẩy mạnh CCHC, cải cách công vụ, ý thức, trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao sự hài lòng của nhân dân đối với dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước; làm tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp nhằm giải quyết kịp thời những bức xúc và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân…./.

CTTĐT

 

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction