Sáng 03/01, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành NN&PTNT năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, UV BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta

Năm 2018, ngành NN&PTNT đã hoàn thành và vượt 05/05 chỉ tiêu với mức cao trong Kế hoạch nhiệm vụ đề ra; trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc như: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 3,76% (Chính phủ giao là 2,8 - 3%; kịch bản tăng trưởng đề ra 3,05%); giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,86% (kịch bản tăng trưởng đề ra 3,25%); kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 40,02 tỷ USD (Chính phủ giao 36 - 37 tỷ USD; kịch bản tăng trưởng đề ra 40 tỷ USD); tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65% (Quốc hội, Chính phủ giao 41,6%; kịch bản tăng trưởng đề ra 41,6%); tỷ lệ xã đạt tiêu chí NTM 42,4% (Chính phủ giao 37%; kịch bản tăng trưởng đề ra 39,8%). Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, hiệu quả hơn gắn với nhu cầu thị trường, tăng tỷ trọng ngành, sản phẩm NLTS có lợi thế, giá trị cao, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng cả về ngành hàng và sản phẩm, chú trọng thị trường trong nước; tháo gỡ nhiều rào cản thương mại, xuất khẩu NLTS đạt kỷ lục mới. Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới, phát triển cả về số lượng, chất lượng và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao được chuyển giao và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp ngày càng nhiều góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm hàng nông sản tiếp tục được tăng cường. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp, số công trình lớn được hoàn thành đi vào sử dụng, phát huy hiệu lực, hiệu quả đầu tư. Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai tiếp tục được tăng cường cả về tổ chức bộ máy và nguồn lực.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng bứt phá hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016-2020, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển đất nước, kế hoạch phát triển ngành, tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng NTM. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn ngành NN&PTNT xác định "Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng NTM phồn vinh và văn minh". Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP ngành trên 3,0%, giá trị sản xuất đạt trên 3,11%; kim ngạch xuất khẩu khoảng 42 - 43 tỷ USD; có 48 - 50% xã và 70 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; tỷ lệ che phủ rừng trên 41,85%.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018. Đồng thời đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo: Các Bộ, ngành rà soát, đổi mới cơ chế chính sách hỗ trợ thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM; ưu tiên tháo gỡ chính sách đất đai, phát triển thị trường quyền sử dụng đất tạo thuận lợi hơn cho tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; bổ sung nguồn lực cho ngành nông nghiệp để thực hiện cơ cấu lại ngành và phòng chống thiên tai.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018. Nhấn mạnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất , kinh doanh; phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng của năm ở mức cao nhất; phát triển mạnh thị trường tiêu thụ nông sản cả trong nước và xuất khẩu; phát triển nông thôn, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM; phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và quản lý hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Chương trình/Kế hoạch hành động của ngành. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch; ưu tiên chỉ đạo và dành nguồn lực cho 2 Chương trình lớn của ngành là cơ cấu lại và xây dựng NTM; nghiên cứu, ban hành các chính sách phù hợp với đặc thù của địa phương để thu hút nguồn lực xã hội cho ngành./.

CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction